Fotovoltaické elektrárny

Firemní řešení

Firemní řešení od Econcia, znamená precizní návrh fotovoltaické elektrárny, zcela odpovídající potřebám klienta. Klíčová je spotřeba elektrické energie provozu firmy, její rozložení v čase. Kvalitní přípravou a plánováním lze docílit velmi dobrých výsledků z pohledu návratnosti investice do elektrárny, a to i bez podpory dotací NZÚ od SFŽP běžné pro privátní sektor.

Legislativa ČR umožňuje provozování fotovoltaické elektrárny do 10kWp instalovaného výkonu bez jakéhokoliv omezení. Elektrárnu o výkonu nad 10kWp lze provozovat na základě udělené licence pro výrobny elektřiny institucí Energetického regulačního úřadu.

Econcia v rámci kompletního zajištění obchodního případu zajišťuje povolení připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě. V případě potřeby udělení licence pro výrobny elektřiny Vám s celým procesem rádi pomůžeme.