Fotovoltaické elektrárny

Firemní řešení

Firemní řešení od Econcia, znamená precizní návrh fotovoltaické elektrárny, zcela odpovídající potřebám klienta. Klíčová je spotřeba elektrické energie provozu firmy, její rozložení v čase. Kvalitní přípravou a plánováním lze docílit velmi dobrých výsledků z pohledu návratnosti investice do elektrárny, a to i bez podpory dotací NZÚ od SFŽP běžné pro privátní sektor.

Legislativa ČR umožňuje provozování fotovoltaické elektrárny do 10kWp instalovaného výkonu bez jakéhokoliv omezení. Elektrárnu o výkonu nad 10kWp lze provozovat na základě udělené licence pro výrobny elektřiny institucí Energetického regulačního úřadu.

Econcia v rámci kompletního zajištění obchodního případu zajišťuje povolení připojení fotovoltaické elektrárny k distribuční soustavě. V případě potřeby udělení licence pro výrobny elektřiny Vám s celým procesem rádi pomůžeme.         

Specifikace

EC 9.9

vaše investice od 243 900 Kč

instalovaný výkon 9.90 kWp

monokrystalické panely 450Wp

třífázový střídač Goodwe 10KT DT G2

EC 19.8

vaše investice od 489 900 Kč

instalovaný výkon 19.80 kWp

monokrystalické panely 450 Wp

třífázový střídač GoodWe 20K DT | 2 MPPT

EC 29.7

vaše investice od 659 900 Kč

instalovaný výkon 29.97 kWp

monokrystalické panely 450 Wp

třífázový střídač GoodWe 30K DT | 3 MPPT

Uvedené ceny neobsahují DPH. Zahrnují vyřízení žádosti k připojení do distribuční soustavy. Instalaci díla a přepravní náklady.