"Projekt": fotovoltaická elektrárna pro Farmu Naděje

9. července 2021

Vážení a milí, 

dne 9. července 2021 jsme uzavřeli finanční sbírku, kterou zorganizovalo sdružení HeRo pomoc bez hranic z.s., k vybrané částce 5.650 Kč přidalo sdružení krásných 10.000Kč a v tento den současně odeslalo celkem 15.650Kč na transparentní účet Farmy Naděje z.s. 

Ze srdce děkujeme vám všem, kteří jste přispěli !!! Velké díky patří sdružení HeRo pomoc bez hranic z.s. nejen za velmi štědrý dar, ale zejména za aktivní účast na rozjetí projektu. 

Finanční sbírka bude následně a plynule pokračovat na transparentním účtu Farmy Naděje z.s., a dále s podporou již  připravovaných akcí přímo na Farmě s cílem vyrábět elektrickou energii vlastní elektrárnou, které se jistě brzy dočkají.  

Krásné léto všem!

       

9. září 2020

Úžasné místo v obci Dobrovítov ve středočeském kraji. Již více než tři roky zde žijí pospolu a v harmonii v úctyhodném počtu aktuálně více jak 100 zvířat všemožných druhů a ras. S různými osudy, z mnoha koutů z celého Česka. Na Farmě Naděje nalezly prostor téměř přirozené svobody, dostatku, péče a lásky od skvělých lidí, kteří se o veškeré dění starají a není to zdaleka vše. Farma Naděje je mnohem více. Lidé z farmy se snaží zachránit tvory, jimž bylo ublíženo lidskou krutostí, bezohledností či benevolencí. „Zachraňují“ tak v tomto smyslu nejen mnohdy zubožená zvířata, ale i reputaci té části společnosti, která neblahé osudy dnes již zachráněných tvorů způsobila. Prostředí, které lidé z Farmy vybudovali, se rozhodli dále otevřeně sdílet společnosti, učit ji a posouvat lidské vědomí správným směrem k pochopení, že takové úsilí, práce a smýšlení dává velký smysl.     

Farma je závislá na mnoha zdrojích, jde o nemalé a odpovídající nároky na léky, odbornou pomoc zvěrolékařů, všemožné komodity, od potravy až po elektrickou energii …, oblast, ve které umíme pomoci, proto jsme Farmě Naděje navrhli dodání kompletní fotovoltaické elektrárny, za výhodných podmínek, pro nastoupení cesty k energetické soběstačnosti a zejména s okamžitým efektem úspor za spotřebu elektrické energie po dobu životnosti elektrárny, tedy alespoň 30 let! Aby byla pokladna Farmy Naděje co nejvíce ušetřena, oslovili jsme a současně se okamžitě dohodli na spolupráci s neméně skvělým a prospěšným neziskovým sdružením HeRo pomoc bez hranic z.s., které pro potřebnou investici na fotovoltaickou elektrárnu zorganizovalo finanční sbírku, která je tímto zahájena.

 

transparentní účet

290 135 9343 / 2010

FIO banka

pro bezpečné zařazení platby

v poznámce uveďte:

Farma Naděje

Realizaci fotovoltaické elektrárny plánujeme na jaro 2021, úspěch sbírky bude odpovídat parametrům i konečnému, instalovanému výkonu elektrárny, který plánujeme 4,44 kWp| Specifikace EC 4.4 Smart |, takové dílo zajistí farmě pokrytí spotřeby elektrické energie roční výrobou ve výši až 5 000 kilowatt. K realizaci takového díla bude třeba zajistit finanční prostředky ve výši 148 000 Kč.

Věříme, že sbírka a instalace elektrárny proběhne dle potřeb Farmy Naděje. Za jakýkoliv příspěvek na uvedený transparentní účet Vám od srdce děkujeme!

                                                                                                          econcia     

z Farmy Naděje ...