termické systémy

pro ohřev teplé užitkové vody

princip

Termický systém využívá sluneční energii pro přímý ohřev teplé užitkové vody prostřednictvím teplonosné kapaliny, rozvedené soustavou celoměděného absorbéru,  „dvojité harfy“ v plochém, střešním kolektoru. Ohřáté medium cirkuluje systémem až do výměníku solárního zásobníku, kde dochází k výměně tepla a tak k ohřevu teplé užitkové vody. Účinnost termického systému je 83%, spolehlivě od jara do podzimu nahřeje dostatečné množství vody, v zimních měsících vodu předehřívá, požadovanou teplotu vody zajišťuje další zdroj, např. elektrická topná spirála, elektrokotel, plynový kotel, apod. Součástí termického systému je řídící jednotka, solární kolektory a zásobník teplé užitkové vody. Termický systém je vhodný do všech objektů, instalace nevyžaduje větší stavební úpravy. Výkon systému odpovídá potřebě na zajištění dostatečného množství teplé užitkové vody.  

specifikace

Termik 3.5 Cu V

vaše investice 64 255 Kč

cena díla 104 255 Kč

dotace NZÚ 40 000 Kč

 

instalovaný výkon 3.49 kWp

termické panely Sun Wing T4 Cu

řídící jednotka SGC 16

zásobník TUV Dražice OKC 300

Termik 4.2 Cu V

vaše investice 79 600 Kč

cena díla 119 600 Kč

dotace NZÚ 40 000 Kč

 

instalovaný výkon 4.15 kWp

termické panely Sun Wing T4 Cu

řídící jednotka SGC 16

zásobník TUV Dražice OKC 300

Termik 5.2 Cu V

vaše investice 91 100 Kč

cena díla 131 100 Kč

dotace NZÚ 40 000 Kč

 

instalovaný výkon 5.23 kWp

termické panely Sun Wing T4 Cu

řídící jednotka SGC 16

zásobník TUV Dražice OKC 400

Uvedené ceny obsahují 15% DPH, vyřízení dotace NZÚ, instalaci díla a přepravní náklady.  

Dotace NZÚ pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj je vyšší o 10%.